OP. DR. RIZA EFENDİ KARACA

OP. DR. RIZA EFENDİ KARACA

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
DOĞUM YERİ - TARİHİ

Yozgat / 1977

MEDENİ HALİ

Evli

YABANCI DİL

İngilizce

E-MAİL
TELEFON

0 212 888 3 000

Randevu Al

DOKTOR ÖZGEÇMİŞİ

 • Eğitim
  • Uzmanlık: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 2010
  • Üniversite: Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2002
  • Gülhane Askeri Tıp Akademisi “Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitimi (Kısırlık ve Tüp Bebek Uygulamaları) 2015–2016
 • Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar
  • Özel Akgün Tem Hastanesi – Uzman Hekim 2015 - 2016
  • Gülhane Askeri Tıp Akademisi “Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitimi (Kısırlık ve Tüp Bebek Uygulamaları) 2015–2016
  • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D – Uzman Hekim 2013 - 2015
  • Tatvan Asker Hastanesi – Uzman Hekim 2010 - 2013
  • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D 2005-2010
  • 8.Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı – Tekirdağ /Pratisyen Hekim 2003-2005
 • Mesleki İlgi Alanları
  • Laparoskopik Cerrahi
  • Riskli Gebelik Takibi
  • Yardımcı Üreme Teknikleri (Asılama)
  • Rahim Ağzı Kanseri
  • Rahim Sarkması ve Idrar Kaçırma Operasyonları
 • Üyesi Olduğu Kuruluşlar
  • Türk Tabipler Birliği (TTB)
  • TJOD - Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
  • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği
 • Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler

  A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
  1 ) Aktürk E, Karaca Re, Alanbay I, Dede M, Karaşahin E, Yenen Mc, Başer I. Comparison Of Four Malignancy Risk İndices İn The Detection Of Malignant
  Ovarian Masses.J Gynecol Oncol. 2011 Sep; 22(3):177-82
  2 ) P. Dursun, A. Ayhan, L. Mutlu, M. Çağlar, A. Haberal, T. Göngür, M. Özat, E. Özgü, A. Onan, Ç. Taşkıran, H. Güner, H. Yetimalar, B.Kasap, K. Yüce, M. Coşkun Salman, B. Sayal, S. Doğan, M. Harma, M. Harma, M. Başaran, H. Aydoğmuş, Y. Ergün, S. Şehirali, E. Gültekin, Ş. Köse, Y.Yıldırım, M.Yenen, M. Dede, İ. Alanbay,
  Re Karaca, J. Metindir, L. Keskin, I. Üstüner, F. Avşar, H. Yüksel, S. Kırdar. Hpv Types İn Turkey: Multicenter Hospital Based Evaluation Of 6388 Patients İn Turkish
  Gynecologic Oncology Group Centers: Türkiye’deki Hpv Tipleri: Türk Jinekolojik Onkoloji Grubuna Üye Merkezlere Başvuran 6388 Hastanın Retrospektif Analizi.
  Turk Patoloji Derg 2013, 29: 210- 216
  3) Fidan U, Keskin U, Ulubay M, Efendi Karaca R, Burçin Fıratlıgil F, Göksen Kocagöz G, Ergün A. The Effect Of The Use Of Oxytocin On Blood Loss During Different Postpartum Periods. J Perinat Med. 2014 May 15
  4) Karaca Re, Ulubay M, Fıratlıgil Fb, Fidan U, Keskin U, Pehlivan H. Green Serum And Pregnancy: Case Report. Clin Biochem. 2015 May;48(7-8):550-1. Doi: 10.1016/J.Clinbiochem.2015.02.009. Epub 2015 Feb 24.
  5) Ulubay M, Keskin U, Fidan U, Çiçek Af, Çalışkan E, Karaca Re, Fıratlıgil Fb, Ergün A. Case Report Of A Rare Dermatosis İn Pregnancy: İmpetigo Herpetiformis. J Obstet Gynaecol Res. 2015 Feb;41(2):301-3. Doi: 10.1111/Jog.12530. Epub 2014 Oct 10.
  6) Ulubay M, Ozturk M, Fidan U, Keskin U, Alanbay I, Karaca R. Using Wood’s Light As A Diagnostic Tool For Vaginal Atrophy.J Clin Diagn Res. 2015 Jan; 9 (1): Qc05-8. Doi: 10.7860/Jcdr/2015/11287. 5418.  Epub 2015 Jan 1.
  7) Ulubay M, Keskin U, Fidan U, Ozturk M, Karaca R, Yüksel B, Yenen Mc, Ergun A. A Modified Technique To Reduce Spillage And The Operative Time İn Laparoscopic Dermoid Cyst Excision. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2015
  Feb; 25(2):143-6. Doi: 10.1089/Lap.2014.0497. Epub 2015 Jan 26.
  8) Ulubay M, Keskin U, Fidan U, Çiçek Af, Çalışkan E, Karaca Re, Fıratlıgil Fb, Ergün A. Case Report Of A Rare Dermatosis İn Pregnancy: İmpetigo Herpetiformis. J Obstet Gynaecol Res. 2015 Feb;41(2):301-3. Doi: 10.1111/Jog.12530. Epub 2014 Oct 10.
   

  B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
  1) E. Karasahin, I. Alanbay, R. Karaca, M. Ercan, M. Dede, M.C. Yenen, I. Baser. Experıence İn Office Mini-Hysteroscopy. International Journal Of Gynecological Cancer, Volume 19, Supplement 2, Pp 663, October 2009,
  2) M. Dede, T. Ozgürtas, M. Agıllı, İ. Alanbay, R. Karaca, Y. Kurt, E. Aktürk, M.C.Yenen. Case-Control Analysis Of Dietary Folate And Risk Of Precancerous Cervix Lesion: A Pilot Study. Abstracts Presented At The 13 Th Biennial Meeting Of The International Gynecologic Cancer Society. Praque, 2010, International Journal Of
  Gynecological Cancer Volume 20, Supp 2, October 2010
  3) R. Karaca, İ. Alanbay, E. Akturk, A. Kubar, M. Dede, M.C. Yenen, I. Baser. The Use Of İntegrated Human Papıllomavirus Type16 As A Surrogate Marker İn Predicting Disease For Patients With Cervical İntraepithelial Neoplasia. Abstracts Presented At The 13 Th Biennial Meeting Of The International Gynecologic Cancer Society. Praque, 2010, International Journal Of Gynecological Cancer
  Volume 20, Supp 2, October 2010
  4) M.C. Yenen, I. Alanbay, E. Aktürk, M. Dede, R. Karaca, E. Karasahin, H. Ozan, S. Dilek, I. Baser. Risk Of Malignancy İndices İn Detection Of Borderline Ovarian Tümors. Abstracts Presented At The 13 Th Biennial Meeting International Journal Of Gynecological Cancer Volume 20, Supp 2, October 2010 Of The International
  Gynecologic Cancer Society Praque, 2010,
  5) E. Akturk, R. Karaca, I. Alanbay, M. Dede, E. Karasahin, M.C. Yenen, I. Baser. Comparison Of Four Risk Of Malignancy İndices İn Detection Of Malignant Ovarian Masses. Abstracts Presented At The 13 Th Biennial Meeting Of The International Gynecologic Cancer Society Praque, 2011
  6) E. Akturk, I. Alanbay, R. Karaca, M. Dede, M.C. Yenen, I. Başer. Comparıson Of Diagnostic Value Of Scoring Systems That Are Used At Benign-Malign Distinguishing Of Adnexal Masses. Abstracts Presented At The 13 Th Biennial Meeting Of The International Gynecologic Cancer Society Praque, 2010, International Journal Of Gynecological Cancer Volume 20, Supp 2, October 2010
  7) P. Dursun, A. Ayhan, L. Mutlu, M. Çağlar, M. Yenen, M. Dede, İ. Alanbay, R. Karaca, J. Metindir, L. Keskin, I. Üstüner, F. Avşar, H. Yüksel, S. Kırdar. Hpv Types In Turkey: An Updated Retropectıve Multıcenter Turkısh Gog Study 17th International Meeting Of The European Society Of Gynaecological Oncology, Milan Italy, 2011 International Journal Of Gynecological Cancer, Volume 21, 
  Supplement 3, October 2011
  8) E. Karasahin, İ. Alanbay, M. Ercan, Re.Karaca, S. Demirbag, İ. Baser, 8 Th Turkish German Gynecology Congress Konferansı Dahilinde “Lecture And Abstract Book” Bildiri Kitapçığındaki “Mekonyum Peritoniti”, 261 Pp., Antalya Türkiye, 29 Nisan- 3 Mayıs 2009
  9) Murat Dede, Mustafa Ulubay Uğur Keskin, Rıza Efendi Karaca, Ulaş Fidan, İbrahim Alanbay, Müfit Cemal Yenen. Comparison Of Robotic- Assisted And Abdominal Approach İn Patients Performed Hysterectomy And Simultaneous Burch Colposuspension. 6 Th Annual Sergs Meeting, 22- 24. 05. 2014, Essen/Germany
  9) Rıza Efendi Karaca, Mustafa Ulubay, Ulaş Fidan, Uğur Keskin, Hüseyin Pehlivan. Green Serum İn Pregnancy. X. Turkish German Gynecology Congress. Antalya,2014
  10) Rıza Efendi Karaca, Mustafa Ulubay, Ulaş Fidan, Uğur Keskin, Erhan Aktürk, Mustafa Öztürk, Murat Dede, Ali Ergün. Vulvar Papıllomatosıs: Wıth A Long Term Apareunıa. . X. Turkish German Gynecology Congress.Antalya,2014
  11) Mustafa Ulubay, Fahri Burçin Fıratlıgil, Uğur Keskin, Ulaş Fidan, Rıza Efendi Karaca, Mustafa Öztürk, Ali Ergün. A Gıant Parasıtıc Leıomyoma Wıth Blood Supply From Omental Branches: A Case Report. X. Turkish German Gynecology Congress.Antalya,2014
  12) Uğur Keskin, Mustafa Ulubay, Fahri Burçin Fıratlıgil, Ulaş Fidan, Rıza Efendi Karaca, Müfit Cemal Yenen. Successful Management Of A Cystıc Lesıon Whıch Had Been Caused By Menstrual Blood Above The Dehıscence Of Cesarean Incısıon Scar: Case Report. .X. Turkish German Gynecology Congress. Antalya,2014
  13) Uğur Keskin, Rıza Efendi Karaca, Ulaş Fidan, Mustafa Ulubay, Erhan Aktürk, Ali Ergün. Prımary Amenhorrhea. X. Turkish German Gynecology Congress. Antalya,2014
  14) Uğur Keskin, Rıza Efendi Karaca, Mustafa Ulubay, Ulaş Fidan, Erol Mutlu, Ali Ergün. A Case Of Twın Caesarean Scar Pregnancy Successfully Treated Wıth Hysterotomy And Wedge Myometrıal Resectıon. X. Turkish German Gynecology Congress.Antalya,2014
  15) Mustafa Ulubay, Rıza Efendi Karaca, Uğur Keskin, Ulaş Fidan, Ali Fuat Çiçek, Ercan Çalışkan, Fahri Burçin Fıratlıgil, Ali Ergün. A Case Report Of A Rare Dermatosıs In Pregnancy: Impetıgo Herpetıformıs. X. Turkish German Gynecology Congress.Antalya,2014
  16) Murat Dede, Rıza Efendi Karaca , Mustafa Ulubay Uğur Keskin, Ulaş Fidan, Müfit Cemal Yenen. Robotically Assisted Hysterectomy İn Patients With Large Uteri: Clinical Experience 6 Th Annual Sergs Meeting, 22- 24. 05. 2014, Essen/ Germany


  C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  1) Alanbay İ, Çoksuer H, Ercan M, Karaşahin E, Karaca Re, Fidan U, Güler Ae, Dede M, Ergün A. Cantrell Pentalojisi: Olgu Sunumu Van Tıp Dergisi. 2012; 19 (3): 133- 136

  D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan
  Bildiriler:

  1) Ali Ayhan, Polat Dursun, Gonca Coban Mc.Yenen, M.Dede, İ.Alanbay, R.Karaca, 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi Konferansı Dahilinde “12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi Konuşma Ve Bildiri Özetleri” Bildiri Kitapçığındaki “Türkiye’de Hpv Prevelansı Ve Sık Görülen Hpv Tipleri: Türk Jinekolojik Onkoloji Hpv Çalışma Grubu Sonuçları”, .Sb- 06 , Antalya, Eylül, 2010
  2) İ.Alanbay, Re.Karaca, E.Karaşahin, M.Dede, Y.Üstün, Mc.Yenen, A.Ergün, 6. Obstetrik Ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi Konferansı Dahilinde “6. Obstetrik Ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi” Bildiri Kitapçığındaki “Cantrell Pentalojisi: Olgu Sunumu”, 86 Pp., Antalya, Kasım, 2008 15) E.Karaşahin, İ.Alanbay, M.Ercan, Re.Karaca, İ.Başer, 7. Ulusal Obstetrik Ve Jinekoloji Kongresi
  Konferansı Dahilinde “Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 2009 Kongre Özel Sayısı” Bildiri Kitapçığındaki “Prenatal Mekonyum Peritoniti Tanısı Almış İleal Atrezi Olgusu”, 59 Pp., Girne, Kktc, Mayıs, 2009
  3) E.Karaşahin, M.Dede, İ.Alanbay, M.Ercan, R.E.Karaca, İ.Başer, 7. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi Konferansı Dahilinde “7. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi” Bildiri Kitapçığındaki “Gebelikte Akut Apandisit”, 35 Pp., Girne, Kktc, Mayıs, 2009
  4) M. Ulubay, U.Keskin, U. Fidan, İ. Alanbay, Re Karaca, F. Burçin Fıratlıgil, M. Öztürk, A. Ergün. 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Dahilinde 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Bildiri Kitapçığındaki ‘Burch Kolposüspansiyon Ve Burch Kolposüspansiyon İle Eş Zamanlı Total Abdominal Histerektomi, Bilateral Salpingooferektomi Uygulanmış Olan Hastaların Uzun Dönem Hasta Memnuniyet Sonuçları ‘, Pp-17, İstanbul, Türkiye, Kasım, 2013
  5) M. Ulubay, İ. Alanbay, U. Fidan, U. Keskin, Re. Karaca, İ. Eker, A. Ergün. 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Dahilinde 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Bildiri Kitapçığındaki ‘14 Yaşındaki Adölesanda Kemoterapi Sonucunda Gelişen Prematüre Ovaryan Yetmezliğe Bağlı Labial Füzyon: Olgu Sunumu’, Pp- 020, İstanbul, Türkiye, Kasım, 2013

   

FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMGOOGLE +YOUTUBE