YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ
DOĞUM YERİ - TARİHİ

Kırcaali /1963

MEDENİ HALİ

Evli

YABANCI DİL

İngilizce

E-MAİL

mustafa.akgun@derindere.com

TELEFON

0 212 888 3 000

Randevu Al

DOKTOR ÖZGEÇMİŞİ

 • Eğitim
  • Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  • Uzmanlık: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörüşirürji Ana Bilim Dalı 
 • Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar
  • Via Hospital Sancaktepe
  • İzmit Konak Hastanesi
  • Pendik Remedi Hastanesi 
  • Hospitalium Çamlıca 
  • Yalova Atakent Hastanesi 
  • Bursa Devlet Hastanesi 

   

 • Mesleki İlgi Alanları
  • Beyin Tümörleri
  • Vasküler Cerrahi
  • Bel ve Boyun fıtıkları
  • Skolyoz Tedavi ve Cerrahisi 
  • Omurilik Tümörleri 
  • Omurga Kırıkları 
  • Pediatrik Nöroşirürji
  • Omurga Cerrahisi
  • Periferik Sinir Cerrahisi
  • Ağrı (Migren, bel ve boyun ağrıları, kanser ağrıları) tedavileri 
  • Radyofrekans, proloterapi, rejeneratif tedaviler 
  • Nörolojik Rehabilitasyon (Nöroplastisite)
 • Üyesi Olduğu Kuruluşlar
  • Türk Tabipler Birliği 
  • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler

  Doktora Tezi:
  Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Subaraknoid Kanama Sonrası Serebral Arteriyel Vazospazma Karşı Deferroxamine’in Etkisi

  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
  1. Utkan T , Sarioglu Y , Kaya T , Akgün M , Göksel M , Solak O. Effect of deferoxamine and sympathectomy on vasospasm following subarachnoid hemorrhage. Pharmacology. Jun; 52(6):353-61. 1996

  2. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Yücel F, Göksel HM: A. Basilaris’in Pozisyonunun BBT ile Değerlendirilmesi.(The Position of Basilar Arter with CT). Göztepe Tıp Dergisi, 11:17-19, 1996.

  3. Sarioğlu Y , Utkan T , Akgün M , Düzcan E , Utkan N Z Effects of Deferroxamine And Sympathctomy on Endothelium-1-Induced Contraciton And Acethylcholine-Induced Relaxation Following Subarachnoid Hemorrhage in Carotid Artery. Gen Pharmacol Jan;28(1):145-51, 1997

  4. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Göksel HM, Yücel F: Abnormalities of the midline cavities of the brain: A computerized tomography study. Turk J Med. Sci. 30: 271-274, 2000.

  5. Göksel H.M., Akgun M., Topalkara K., Solak O., Topaktas S.; Evaluation of Cerebral Vasospasm With Trnscranial Magnetic Stimulation; An Experimental Study. Clin. Exp. Med. 1:43-49, 2001.

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
  1. Akgun Z, Ataoglu O, Akgun M, Gumusburun E: The effect of the local nornothermia and hypothermia on the epidurally compressed spinal cord in the rabbits. The second Asian Pasific International Congress of Anatomists, August, 24-26 (Beijing-China) 1999.

  2. Akgün M,. Akgün Z., Garner C.: İnme Sonrası Gelişen Hemiplejide Kaybedilen Fonksiyonların Yeniden Öğrenilmesi (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) SV:36, 2002.

  3. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: Lomber Disk Cerrahisi SonrasıSpontan Food Drop Gelişen EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove) ile Fonksiyonel İyileşme. (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) PS: 55, 2002.

  4. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: Akut Spinal Cord Basısı Sonrası Oluşan Paraplejide, Cerrahi Dekompresyon Sonrası Fonksiyonlarda Geri Dönüşün EMG Tetiklemeli Elektrostimülasyon (Mentamove) ile Hızlandırılması (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) PS: 56, 2002.

  5. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: EMG Tetiklemeli Elektrostimülasyon’nun (Mentamove) Refleks Sempatik Distrofideki Etkinliği (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) PS:57, 2002.

  6. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: Bilateral Periferik Fasial Plejide ve Brakial Pleksus Nöropraksisinde Mentamove Metodunun Etkisi (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) PS:58, 2002.

  7. Akgun Z., Akgun M., Garner C.: The Occlomotor Nerve Palsy After Right Posterior , Communicant Aneurysm Surgery And Treatment With Mentamove® (Case Report), 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb. 2006.

  8. Z. Akgun1, M. Akgun2, C. Garner3; The Mentamove Rehabilitation After Head Injury Patient with Left Thalamic Hematoma: Case Report; 4. WCNR Hong Kong 12-16 Feb 2006.

  9. Dr. Mustafa Akgün1, Dr. Zehra Akgün2, Dr. Bahattin Hakyemez3, Dr. Christoph Garner4; The Mentamove Rehabilitation After Right Total Carotid Artery Occlusion: fMRI Findings After Treatment (Case Report); 4. WCNR Hong Kong 12-16 Feb 2006.

  10. Akgun M., Akgun Z., Garner C.: The Mentamove® Rehabilitation After Spinal Cord Injury and Application of theMethod (Case Report) . 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb. 2006.

  11. Garner C., Akgun M., Akgun Z.: The Mentamove Rehabilitation After Traumatic Cauda Equina Syndrome (Case Report). 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb. 2006.

  12. Akgun Z., Akgun M., Garner C.: The Mentamove Rehabilitation after Bilateral Fascial Paralysis and Brachial Plexus Injury (Case Report), 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb 2006.

  13. Akgun M., Hakyemez B., Akgun Z., Garner C.: The Mentamove® Rehabilitation After Left Carotid Artery Occlusion: fMRI Findings after Treatment (Case Report) 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb. 2006.

  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  1. Dr. H. Murat Göksel, Dr. Mustafa Akgün, Dr. H. Zafer Kars. Subaraknoid kanamanın medikal tedavisinde kalsiyum kanal blokörlerinin yeri. Sendrom, 34-37, Haziran, 1993.

  2. Koptagel E., Akgün M., Göksel H.M, Uysal S., Kars H.Z., Gürsöy E.; Sıçanlarda Beyin Dokusuna Yerleştirilen Otolog Sempatik, Ganglion Greftlerinin Elektronmikroskopik İncelemesi. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 15:4,255-263, 1993.

  3. Akgün M, Göksel HM, Solak O, Akgün Z: Deneysel Subarachnoid kanama sonrası serebral arterial vazospazma karşı deferroxamine’nin etkisi ( The effects of deferroxamine on the cerebral arterial vasospasm in subarachnoid hemorrhage). Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 2:43-47, 1996.

  4. Akgün M., Göksel H. M., Gürelik M.; Pituiter Neoplazmların Medikal Tedavisinde Yenilikler. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18 (2) 137-141, 1996.

  5. Akgün M., Göksel H. M.; Klinikte Serebral Arter Vazospazmı ve İskemiye Karşı Desferroksamin Kullanılabilir Mi? Sendrom, 61-67, Ekim 1996.

  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
  1. Kars H.Z., Akmil U., Akgün M.; Bilateral İntrakranial Anevrizmalarda Cerrahi Yaklaşım. Nöroşirürji Kongresi, Ürgüp 22-27 Mayıs 1992

  2. Akmil U., Göksel H.M., Akgün M., Kars H.Z., Ventiküloperitoneal Şant Sonrası Geç Multiple İntraserebral Hematom PED-P14. 8. Türk Nöroşirürji Kongresi, 8-12 Mayıs 1994.

  3. Akmil U., Göksel H.M., Akgün M., Kars H.Z., Çocukluk çağı posteriyor fossa Epidural hematomları PED-P8. 8. Türk Nöroşirürji Kongresi, 8-12 Mayıs 1994.

  4. Utkan T., Sarıoğlu Y., Akgün M., Utkan N.Z.; Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Vasküler Endotel Fonksiyonları Üzerine Desferroksamine İle Servkal Periarteriyel Sempatektominin Etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 21. Ulusal Kongresi Ankara, 24-28 Eylül 1995.

  5. Utkan T., Sarıoğlu Y., Akgün M.; Subaraknoid Kanama Sonrası Gelişen Vazospazm Üzerinde Desforroksamin ve Sempatektominin Etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 21. Ulusal Kongresi Ankara, 24-28 Eylül 1995.

  6. Akgün Z, GümüşburunE, Akgün M, Yücel F, Göksel HM: A. Basilaris’in Pozisyonunun BBT ile Değerlendirilmesi.III: Ulusal Anatomi Kongresi, 6-9 Eylül (İzmir), 1995.

  7. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Göksel HM, Yücel F: Beyin orta hat kapanma defektlerinin (CSP, CV, CVI) insidansı ile ilgili bir çalışma; III: Ulusal Anatomi Kongresi-Sözlü Bildiri, 6-9Eylül İzmir, 1995.

  8. Göksel H.M., Akgün, M., Karadağ Ö.; Olağandışı Özellikler Taşıyan Bir Serebral Hidatik Kist Olgusu. Çeşme Nöroşirürji Kongresi 24-28 Mayıs 1996.

  9. Göksel H.M., Akgün M, Özüm Ü., İnterhemisferik Araknoid Kist. Çeşme Nöroşirürji Kongresi 24-28 Mayıs 1996.

  10. Göksel H.M., Akgün M., GÜrelik M., Erciyes A.H., Akyüz A.; Torasik Çıkış Sendromunda Başın Rotasyonuyla Ortaya Çıkan Vertebrobaziler Yetmezlik. Çeşme Nöroşirürji Kongresi 24-28 Mayıs 1996.

  11. Göksel H.M., Akgün M., Topalkara K., Topaktaş S.; Serebral Vazospazm Modelinde, Desferroxamine Tedavisinin Manyetik Uyarılmış Motor Potansiyellere Etkisi. Çeşme Nöroşirürji Kongresi 24-28 Mayıs 1996.

  12. Göksel. H.M. Akgün M., Topalkara K., Topaktaş S., Solak O.; Serebral İskeminin Saptanmasında Manyetik Uyarılmış Motor Potansiyellerin Kullanımı. Çeşme Nöroşirürji Kongresi 24-28 Mayıs 1996.

  13. Akgün Z, Akgün M, Topalkara K, Yücel F, Gümüşburun E: Deneysel olarak MS. Basısı oluşturulan tavşanlarda normotermi ve hipoterminin etkisinin TcMMP ile değerlendirilmesi. V: Karadeniz Tıp Günleri- Poster,27-30 Mayıs-Trabzon, 1996. V. Karadeniz Tıp Günleri, Poster Yarışması Birincisi, Trabzon, 27-30 Mayıs 1996.

  14. Akgün M., Akgün Z., Topalkara K., Gümüşburun E.; Tavşanlarda Deneysel Olarak Standard Spinal Kord Basısı Oluşturulması: Yeni Model, Nöroşirürji Kongresi Çeşme 24-29 Mayıs 1996.

  15. Akgün M., Göksel H.M., Gürelik M., Arıcı K.; Tornavida ile penetral transorbital serebral yaralanma: Olgu sunumu. Nöroşirürji Kongresi Antalya 18-20 Mayıs 1997.

  16. Akgün M., Gürleik M., Göksel H.M.; D Vitamini Eksikliğine Bağlı Psödotümör Serebri: Olgu sunumu. Nöroşirürji Kongresi Antalya 18-20 Mayıs 1997.

  17. Akgün Z, Yücel F, Akgün M, Gümüşburun E: Vertebrae Lumbalis’lerde corpus vertebrale ve foramen vertebrale’nin sagital ve transvers çaplarının morfometrik incelenmesi; 4. Ulusal Anatomi Kongresi-Poster, 1-5 Eylül İstanbul, 1997.

  18. Akgün Z, Akgün M, Yücel F, Gümüşburun E: Anjiografik unilateral A. Cerebri anterior birinci segment yokluğu olan bir olgu; 4. Ulusal Anatomi Kongresi-Poster, 1-5 Eylül İstanbul, 1997.

  Ödüller
  V. Karadeniz Medicine Days, Poster Contest, Trabzon, Turkey, May 27-30 1996.

FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMGOOGLE +YOUTUBE