PROF. DR. KADİR TAHTA

PROF. DR. KADİR TAHTA

BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ
DOĞUM YERİ - TARİHİ

Uşak-1955

MEDENİ HALİ

Evli

YABANCI DİL

İngilizce

E-MAİL

kadir.tahta@derindere.com

TELEFON

0212 888 3 000

Randevu Al

DOKTOR ÖZGEÇMİŞİ

 • Eğitim

  Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1978

  Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi 1983

  Doktora:Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Mükronöroşijürji Doktora Programı 1993

   

   

 • Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Özel Memorial Hastanesi

  Özel Medikal Park Göztepe Hastanesi

 • Mesleki İlgi Alanları

  Spinal Cerrahi

  Beyin Anevrizmaları

  Beyim Tümörleri

  Bel-Boyun Fıtıkları

  Çocukluk Çağı Tümörleri

 • Üyesi Olduğu Kuruluşlar

   

  Türk Nöroşirurji Derneği

  Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği

  Amerikan Nörolojik Cerrahlar Derneği

 • Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler

  1-Tahta K, Özgen T, Başkurt OK,  Özgen C:  Critical stenosis and blood flow in experimental   microvascular end to side arterial anastomosis. Vasc Surg   25 (9):689-695, 1991.

  2-Tahta K,  Özgen T,  Özbay G,  Önol B:  The level of thrombus formation in experimental carotid   artery occlusion done by ligation and endarterectomy   method.  Vasc Surg 26(8): 638-641, 1992.

  3-Çelik H, Caner H, Tahta K, Özcan OE, Erbengi A, Önol B:  Nonsuture closure of arterial defect by vein greft using   isobutyl-2-cyanoacrylate as a tissue adhesive.   J Neurosurgical Sciences 35:83-87, 1991.

  4-Levi E, Başkurt OK, Çağlayan S, Tahta K, Dikmenoğlu N,  Andaç SO:  Erytrocyte deformability does not change due to  experimental hypothyroidism.  Clinical Hemorheology 10: 255-257, 1990.

  5-Tahta K, Özgen T, Aras T, Topçu M, Erol U: Applying critical pressure to middle cerebral artery in dogs. Journal of Neurosurgical Sciences 39(4): 237-240, 1995.

   6-Turgut M, Önol B, Kılınç K, Tahta K: Extensive damage to the end-plates as a complication of laser discectomy. An experimental study using an animal model. Acta Neurochirurgica 139:404-410, 1997.

  7-Süzer T,Coşkun E,Tahta K: Neuroprotective effect of magnesium on lipid peroxidation and axonal function after experimental spinal cord injury. Spinal Cord 37:480-484,1999

  8- Süzer T,Coşkun E,Demir S,Tahta K: Lipid peroxidation and glutathion levels after cortical injection of ferric chloride in rats. Effect of trimetazidine and deferoxamine. Res Exp Med 199:223-229,2000.

  9-Açıkgöz B, Tahta K:  Acute management of depressed fractures in childhood.  J Pediatric Neurosciences 5 (2):123-127, 1989.

  10-Çataltepe O, Tahta K, Çolak A, Erbengi A:  Primary multiple cerebral hydatid cysts.  Neurosurg Rev 14:231-234, 1991.

  11-Tekkök İH, Tahta K, Erbengi A, Büyükpamukçu  M, Ruacan Ş,  Topçu M:  Primary intracranial extradural Burkitt-type lymphoma.  Child's Nerv Syst 7:172-174, 1991.

  12-Çolak A, Tahta K, Özcan OE:  Congenital lumbosacral lipomas; presenting as a form of  occult spinal dysraphism.  Zent bl.  Neurochir 53:15-19, 1992.

  13-Tekkök İH, Çataltepe O, Tahta K, Bertan V:   Extradural haematoma after continuous anasthesia. Br J   Anaesthesia 67:112-115, 1991.

  10-Bavbek M, İnci S, Tahta K, Bertan V:   Primary multiple spinal extradural hydatid cysts. Paraplegia 30:517-519, 1992.

  14-Çolak A, Tahta K, Bertan V, Erbengi A, Sağlam S, Gürçay Ö, Özgen T, Benli K, Özcan OE: Craniosynostosis: A review of 143 surgically-treated cases. Turkish Journal of Pediatrics 34:231-238, 1992.

  15-Tahta K, Özgen T, Berker M, Ciğer A: Status epilepticus following iohexol myelography. Neuroradiology 35:322-323, 1993.

  16-Tekkök İH, Tahta K, Sağlam S: Optic nerve glioma presenting as a huge intrasellar mass. Journal of Neurosurgical Sciences  38(2):137-140, 1994.

  17-Süzer T, Coşkun E, Tahta K, Bayramoğlu H, Düzcan E: Intramedullary spinal tuberculoma presenting as a conus tumor: a case report and review of the literature. Eur Spine J 7:168-171, 1998.

  18-Süzer T, Tahta K, Coşkun E: Intraradicular lumbar disc herniation: Case report and review of the literature. Neurosurgery 41:956-959, 1997.

  19-Tahta K, Bavbek M, Bertan V, Arıkan Ü: Third ventricle choroid plexus papillomas in children: Report of two cases and review of the literature. Romanian in Neurosurgery 6:43-47,1997.

  20-Turgut M, Tahta K, Özcan OE, Önol B: The treatment of cerebral oligodendrogliomas with particular reference to features indicating malignancy: Report of seventy-seven cases. Neurosurgical review 21(2-3):138-46,1998.

  21-Coşkun E,Süzer T, Yalçın N, Tahta K: Spinal extradural compression caused by granuloma of brusellosis. Scand J Infect Dis 30:311-312, 1998.

  22-Coşkun E, Keskin A, Süzer T, Sermez Y, Kıldacı T, Tahta K: Spinal cord compression secondary to extramedullary hematopoesis in thalessemi intermedia. European Spinal Journal 7:501-504, 1998.

  23-Süzer T, Demirkan N, Tahta K, Coşkun E, Çetin B: Whipple's disease confined to the nervous system: case report and review of the literature. Scand J Infect Dis 31:411-414,1999.

  24-Süzer T, Coşkun E, Tahta K: Intramedullary spinal tuberculoma. J Neurosurg. Spine 92(1Suppl):124, 2000.

  25- Coşkun E, Süzer T, Topuz O, Zencir M, Pakdemirli E, Tahta K: Relationships between epidural fibrozis, pain,disability, and psychological factors after lumbal disc surgery. Eur Spine J 9:218-223,2000.

  26- Süzer T, Çolakoğlu N, Çırak B, Keskin A, Coşkun E, Tahta K, Intracerebellar granulocytic sarcoma complicating acute myelogenous leukemia: a case report and review of the literature,. Journal of Clinical Neuroscience 11 (8): 914-917, 2004

  27- Süzer T, Coşkun E, Çırak E, Yağcı B, Tahta K. Brain stem abscesses in childhood. Child's Nervous System 21 (1): 27-31, 2005.

  28- Tahta K, Bayram Cirak B,*, Pakdemirli E, Suzer T, Tahta F: Postoperative mutism after removal of a falx meningioma. Journal of Clinical Neuroscience 14(8):793-6, 2007.

  29-Ozcelik L,Acar F, Cırak B, Süzer T,Coşkun E, Tahta K, Genç O, Erken AH: The influence of cervical spinal cord stimulation on induced epileptic discharges in rats. Brain Res. Mar 2;1135(1):201-5, 2007.

  30-Kıroğlu Y, Benek B, Yağcı B, Çırak B, Tahta K:Spinal cord compression caused by vertebral hemangioma being symptomatic during pregnancy. Surgical Neurology 2009, 71:(4):487-92.

  31-Benek B, Acar F, Cirak B, Coskun E, Ozcakar L, Yalcin N, Suzer T, Tahta K.: the effects of clenbuterol on cerebral vasospasm in an experimental rat model of subarachnoid hemorrhage. Acta Neurol Belg. 2011 Sep;111(3):201-4.

  ULUSAL YAYINLAR

  1-Tahta K, Caner H, Özcan OE, Özgen T, Atasever A:  Effect of deferoxamine on blood-brain disturbance following   subarachnoid hemorrhage in cats . Turkish Neurosurg   2:60-63, 1991.

  2-Levi E, Başkurt OK, Tahta K, Andaç SO: Effect of experimental hyperthyroidism and hypothyroidism on some hematological and hemorheological parameters. Journal of Turkish Physiological Sciences  1(1):74-76, 1992.

  3-Tahta K, Süzer T, Kılıç K, Coşkun E: Sıçanlarda bazolateral amigdalanın elektrik stimülasyonu ile limbik sistemde geliştirilen nöbetlerde hipoksik parametrelerin rolü. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3:43-46, 1997.

  4-Süzer T, Tahta K, Çelik H, Özcan OE: Preventive effect of ticlopidine on postoperative thrombus formation after experimental microsurgical carotid endarterectomy in rats. Turkish Neurosurgery 9:59-63, 1999.

  5-Tahta K, Akkurt C, Bertan V:  A pro-atlantal intersegmental artery between the vertebral  and occipital arteries.  Turkish Neurosurgery 4:171-173,1990.

  6-Tahta K, Özcan OE:  Beyin tümörleri. İliçin  Gürler (ed); Temel Tedavi , Güneş  Kitabevi 1991, s 631-635.

  7-Tahta K, Özcan OE, Benli K, Özgen T, Erbengi A, Bertan V, Sağlam S, Gürçay Ö:  Syringomyelia. Turkish Neurosurgery Suppl 1:66-69,1989.

  8-Tahta K, Özcan OE, Benli K, Özgen T, Erbengi A, Bertan V, Sağlam S, Gürçay Ö:  Arteriovenous malformations of spinal cord. Turkish  Neurosurgery Suppl 1:60-63, 1989.

  9-Tekkök İH, Turgut M, Tahta K, Sağlam S: Angioblastic meningioma with intraparenchymal hemorrhage. Turkish Neurosurgery, 2:165-169, 1992.

  10-Turgut M, Tahta K: İntervertebral diskin embriyolojik, morfolojik ve biyokimyasal özellikleri. MN Klinik Bilimler 1(6):136-140, 1995.

  11-Tahta K, Özgen T, Süzer T, Altay  T: Loss and recovery of vision with anterior clinoidal meningioma. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  3:68-70,1997.

  12-Tahta K, Süzer T: Epilepsi cerrahisi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3:96-101,1997.

  13-Coşkun E, Süzer T, Tahta K,Kıldacı T, Şahin S, Çal H, Tiryaki A, Akkoyunlu N: Nöroşirürjide ameliyat sırasında ultrasonografi. Türk Nöroşirürji Dergisi 8:47-54, 1998.

  14-Coşkun E, Süzer T, Tahta K, Kıldacı T, Şahin S: Akut serebellar hematomlarda cerrahi tedavi. Nörolojik Bilimler Dergisi 15:56-62,1998.

  15- Coşkun E, Süzer T, , Kıldacı T,  Tahta K: Havalı tüfek mermisinin beyin içinde spontan migrasyonu. Nörolojik Bilimler Dergisi 15:143-148,1998.

  16- Coşkun E, Süzer T, Şahin S, Kıldacı T, Çal H, Tahta K: Akut omurilik zedelenmesinde yüksek dozda metilprednizolon tedavisi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 4(2): 73-77, 1998.

  17- Coşkun E, Süzer T, Tahta K:Ventriküloatriyal şantın atrial ucunun perkütan yerleştirilmesi. Türk Nöroşirürji Dergisi. 9:47-50, 1999.

  18- Coşkun E, Süzer T, Kıldacı T, Şahin S, Çal H, Tahta K: Akut torakolomber kırıklarda transpediküler vida ile fiksasyon.  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 5:10-14, 1999.

  19- Coşkun E, Süzer T, Kıldacı T, Şahin S, Tiryaki A, Devrent T, Tahta K: Abdominal psödokist. Nadir görülen bir ventriküloperitoneal şant komplikasyonu. Türk Nöroşirürji Dergisi 9:34-38,1999.

  20- Coşkun E, Akkoyunlu N, Süzer T, Tahta K: Multipl neurinomas of cauda equina and conus medullaris with tectal hamartoma: case report. Nörolojik Bilimler Dergisi 15:166-172, 1998.

  21-Çırak B, Süzer T, Çoşkun E, Tahta K: Tonsillit sonrası bulgu veren lenfositik adenohipofizit. S Ü Tıp Fak Derg 17:53-56, 2001.

  22-Değirmenci E, Bir F, Bir LS,Çolakoğlu N,Turgut H,Çobankara V, Süzer T, Tahta K: Santral sinir sistemi enfeksiyonları ve diagnostik beyin biyopsisi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 25:858-861,2005,

  23-Çırak B,Süzer T, Baş M,Coşkun E, Tahta K: Dev hipofiz adenomlarında cerrahi ve radyoterapi kombine tedavisinin etkisi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  (Yayına kabul) 2005.

  24-Tahta K, Nöroşirürji.Reçete 2012-2013, Güneş kitapevi, s415-29,2011.

FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMGOOGLE +YOUTUBE