EĞİTİM VE GELİŞİM

Sağlık işletmelerinin dinamik yapısına uygun reflekler geliştirebilen ve değişen koşullara uyum sağlayabilmek amacıyla, hedefler ile kurumsal değer ve prensiplerimizin temelini oluşturduğu eğitim ve gelişim programları doğrultusunda çalışanlarımızın yetkinlikleri geliştirilmektedir.

Kurumumuzda Performans Yönetim Sistemi baz alınarak yıllık eğitim ihtiyaç analizi yapılmaktadır. Bu analiz doğrultusunda senelik eğitim takvimleri hazırlanıp, planlanan eğitimler yıl içinde ilgili hedef gruba verilmektedir.

Eğitimlerimiz “Mesleki Eğitimler” ve “Kurumsal Oryantasyon” olmak üzere ikiye ayrılır.

  • Mesleki eğitimler kalite standartları ve uygulamaları çerçevesinde gereksinim duyulan sağlık çalışanlarının alması gereken mesleki eğitimler ve oryantasyon eğitimlerini kapsamaktadır. Ayrıca, yöneticiler tarafından çalışanlarının gelişimi için önerdikleri eğitimlerde bu programa dahil edilmektedir.
  • Kuruma yeni başlayan çalışanlarımız, kurumsal oryantasyon çerçevesinde kurum tanıtımı, kişisel gelişim eğitimleri ve zorunlu eğitim programlarının akabinde iş başı yapmaktadır.

Eğitim ve gelişim faaliyetlerimizin yanı sıra sağlık hizmetinde mükemmelliğin sürekliliğini sağlamak amacıyla, tüm çalışanların katılımları ile gerçekleşen proje ve etkinlikler kurumumuz bünyesinde belirli aralıklarla düzenlenmektedir.

FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMGOOGLE +YOUTUBE