UZM. DR. NALAN ŞEN

UZM. DR. NALAN ŞEN

FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
DOĞUM YERİ - TARİHİ

Trabzon - 24.07.1972

YABANCI DİL

İngilizce 

E-MAİL
TELEFON

0212 888 3 888

Randevu Al

DOKTOR ÖZGEÇMİŞİ

 • Open or Close Eğitim

  • Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
  • Üniversite: İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • Open or Close Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar

  • Haliç Hospital, İstanbu 2007 - 2016
  • Haznedar Hastanesi, İstanbul 2002 - 2007
  • Avrasya Hospital, İstanbul 2001 - 2002

 • Open or Close Mesleki İlgi Alanları

  • Enjeksiyon Uygulamaları (Nöral Terapi, Eklem Içi
  Uygulamalar, Kuru İğne, Prp, Ozon Uygulamaları)
  • Manuel Terapi Uygulamaları
  • Kinezyoteyp Uygulaması

 • Open or Close Üyesi Olduğu Kuruluşlar

  • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
  • TETAD Tamamlayıcı Tıp Derneği
  • Manuel Tıp Derneği
  • Bilimsel Nöralterapi ve Regulasyon Derneği(BNR)

 • Open or Close Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler

  • Tez: Diabetik polinöropati tedavisinde elektromanyetik alan tedavisinin etkinliğinin
  değerlendirilmesi.
  • Temporomandibüler eklem disfonksiyon sendromunda sistemik eklem laksitesinin
  semptom ve tanı ile ilişkisi. A.Karan, V.Kavuncu, H.İşsever, N.Şen, A. Değer,
  C.Aksoy. İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilimdalı, Fırat
  Üniversitesi FTR anabilimdalı, İTF Halk sağlılığı anabilimdalı, 6. Uluslarası Türk
  Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul Turkey June 16-20,1998
  • Die Beziehung Van Systemicher gelenklaxizitation zu Symptom und diagnose bei
  temporomandiblaremgelnkdysfunktions-sydrom. A.Karan, V.Kavuncu, H.İşsever,
  N.Şen, A. Değer, C.Aksoy, S.O.Köklü. Zeitschrift der Turkischen Zahnarzte, 2/99.
  23-26
  • Ankilozan spondilitli hastalarda kardiovasküler endurans, göğüs ekspansiyonu ve
  vital kapasita arasındaki ilişki. A.Karan, E. Özcan, R.Aydın, D.Dıraçoğlu, N.Şen,
  E.Berker. J Rheum Med Rehab 2000:11(4): 269-272
  • Ankilozan Spondilitli hastalarda fonksiyonel durum ile bazı klinik parametrelerin
  ilişkisi. A.Karan, E. Özcan, R.Aydın, N.Şen D.Dıraçoğlu , Abubekir Durmuş.
  İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon anabilimdalı. Romatizma
  Araştırma ve Savaş Derneği geleneksel sempozyumu 13-16 Ekim 1999
  Kapadokya-Ürgüp
  • Seronegatif spondiloartropatilerde eğitim programının hastaların egzersiz
  alışkanlıkları üzerine etkisi. R.Aydın, A.Karan, E. Özcan, N.Şen, Abubekir Durmuş
  D.Dıraçoğlu. İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon anabilimdalı.
  Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği geleneksel sempozyumu 13-16 Ekim 1999
  Kapadokya-Ürgüp
  • Postmenopozal osteoporozda kalsitriol kullanımının biokimyasal göstergeler ve
  kemik yoğunluğu üzerine olan etkinliğinin değerlendirilmesi.N.Eskiyurt, S.Akı,
  A.Öncel, A.Durmuş, N.Şen, A.Aydoğan. İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve
  Rehabilitasyon Anabilimdalı.17.Ulusal FTR kongresi, uluslarası katılımlı 16-21
  Mayıs, 1999, Antalya
  • Postmeopozal osteoporozda pamidronat kullanımının kemik yapım ve yıkım
  belirleyicileri üzerine olan etkinliğinin değerlendirilmesi. B.Aksaç, N.Eskiyurt,
  S.Akı, A.Öncel, N.Şen, A.Aydoğan. İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve
  Rehabilitasyon Anabilimdalı.17.Ulusal FTR Kongresi, uluslarası katılımlı 16-21
  Mayıs, 1999, Antalya
  • Postmeopozal osteoporozda alendronat kullanımının kemik yapım ve yıkım
  belirleyicileri üzerine olan etkinliğinin değerlendirilmesi. S.Akı, N.Eskiyurt,
  , A.Öncel, G.Akyüz, N.Şen, A.Öztürk. İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve
  Rehabilitasyon Anabilimdalı, Marmara Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
  Anabilimdalı, 17.Ulusal FTR kongresi, uluslarası katılımlı 16-21 Mayıs, 1999,
  Antalya
  • Disk hernili hastalarda yoğun egzersiz porgramının uzun dönem sonuçları.
  A.Ketenci, E. Özcan, L.Müslümanoğlu, B.Aksaç, N.Şen, E.Berker. İstanbul Tıp
  Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilimdalı. 5.Ulusal Ağrı Kongresi 3-6
  Ekim 1999, İstanbul
  • The features of the patients with failed back surgery syndrome. L.Müslümanoğlu,
  A.Ketenci, A.Aydoğan, B.Aksaç, N.Şen, E.Özcan, E.Berker. İstanbul Medical
  School, Department of PM&R. 12th European Congress of Physical Medicine and
  rehabilitation. 3-7 June, 2000- Antalya, Turkey
  • Longterm results of exersice versus back-school training in cases with cronic
  mechanical low back pain. E.Özcan, A.Ketenci, L.Müslümanoğlu, B.Aksaç
  A.Aydoğan, , N.Şen, E.Berker. İstanbul Medical School, Department of PM&R.
  12th European Congress of Physical Medicine and rehabilitation. 3-7 June, 2000-
  Antalya, Turkey
  • Subakromial Sıkışma Sendromunun konservatif tedavisinde uzun dönem
  sonuçları. A.Ketenci, L.Müslümanoğlu, R.Aydın, N.Şen. İstanbul Tıp Fakültesi
  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilimdalı, Avrasya Hospital. 18.Ulusal Fiziksel Tıp
  ve Rehabilitasyon Kongresi, 12-17 Mayıs 2001, Antalya
  • Distal Diabetik Simetrik polinöropatinin tedavisinde elektromanyetik alan
  tedavisinin etkinliği.N.Şen, N. Eskiyurt, B.Aksaç, A.Karan, S.Akı, A.Öncel. İstanbul
  Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilimdalı. 18.Ulusal Fiziksel Tıp ve
  Rehabilitasyon Kongresi, 12-17 Mayıs 2001, Antalya

FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMGOOGLE +YOUTUBE