Ağrı tedavisinde psikolojik desteğin rolü…

EKLENME TARİHİ : 1.2.2019

Ağrı Nedir?
Ağrı, bedenimiz hakkında önemli bir geri bildirim mekanizmasıdır ve sıklıkla yanlış giden bir şeyleri işaret eder. Ağrının fiziksel sonuçlarının yanı sıra korku ve kaygı gibi psikolojik sonuçları da mevcuttur. Bu yüzden, ağrı, eyleme sürükleyen bir tür işaret olarak yardım arama davranışına yönelmemiz veya belirli davranışları yapmamız için bizi uyarır. 
Bazen ağrıların ardında belirgin bir neden yoktur ve kişiye yaşamını sürdürmede belirgin sorunlar çıkararak engelleyici bir durum yaratır. Bu tür ağrıların aslında çok güçlü bir psikolojik yönü vardır. 
Bu noktada akut ve kronik ağrı ayrımından söz etmek gerekir.

Akut Ağrı nedir?
Altı ay ya da daha az süreyle devam eden ağrılardır. Genelde bacağın kırılması veya cerrahi yara gibi tanımlanabilir bir gerekçesi vardır ve ağrı kesici ilaçlar yardımıyla çözüm bulunabilir. 

Kronik Ağrı nedir?
Baş ya da sırt ağrısı gibi 6 aydan daha uzun süredir devam eden, değişken şiddet veya gittikçe artan düzeydeki ağrıdır. Kronik ağrılar üzerinde psikolojik faktörlerin önemli rol oynadığı bilinmektedir.

Ağrı yaşantısında duyguların rolü nasıldır? 
Kaygı: Akut ağrıda, ağrının başarılı bir şekilde tedavi edilmesi önce ağrı sonra kaygıyı azaltır. Bu yüzden, akut ağrının tedavi edilebileceğine yönelik kendini iyi hissetme, döngüsel şekilde kaygıda azalmaya yol açar ve ağrının azalmasına katkıda bulunabilir. Ancak bu durum kronik ağrı için farklıdır. Tedavinin kronik ağrı üzerindeki etkisi sınırlı ise bu durum kaygıyı ve sonrasında ağrıyı artırır.
Korku: Ağrı deneyimi olan birçok hasta, ağrının artmasından veya ağrının tekrarlanmasından dolayı çok korkuyor olabilir ki, bu durum riskli olduklarını düşündükleri birçok aktiviteden kaçınmalarına neden olabilir. Örneğin hastalar belirli hareketlerde bulunmaktan uzak durur; hatta genel olarak hareket kısıtlılığına gidebilirler. 

Ağrı tedavisinde psikolojik desteğin rolü… 
Akut ağrı çoğunlukla ilaçlarla tedavi edilir. Kronik ağrı ise bu tür yaklaşımlara karşı daha dirençlidir ve tedavide disiplinler arası bir yaklaşım benimsenir. 
Kronik ağrının psikolojik açıdan tedavisindeki hedefler:

  • Fiziksel işlevselliği iyileştirme ve yaşam tarzını geliştirme (Özgüveni ve öz yeterliliği artırma, can sıkıntısını azaltma)
  • İlaçlara ve tıbbi hizmetlere bağımlılığı azaltma (Kişisel kontrolü artırma, hasta rolünün etkisini azaltma)
  • Sosyal destek ve aile yaşamını destekleme (İyimserliği artırma, kaygıyı, sıkıntıyı azaltma)

Tedavi sürecinde psikolojik destek almaktan fayda göreceğinizi düşünüyorsanız hekiminizin yönlendirmesi ile psikoloğumuzdan randevu alabilir; bireysel görüşme ya da grup psikoterapi hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Hastanemizin Psikoloji Bölümü’nde diğer birimlerden doktor kaşesi ile yönlendirilen hastalarımız için psikolog ile yapılacak olan ilk görüşmede %50 indirim uygulanmaktadır. Siz de tedavi sürecinde psikolojik destek almaktan fayda göreceğinizi düşünüyorsanız hekiminizin yönlendirmesi ile psikoloğumuzdan randevu alabilir; bireysel görüşme ya da grup psikoterapi hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. (Fiyat yer alan bölümü birimlere yönelik bilgilendirme notları şeklinde hazırlayacağım. Bu nedenle aşağıda bıraktım.)


 

BUNLAR DA DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMGOOGLE +YOUTUBE