OP. DR. DOĞUKAN SÖKMEN

OP. DR. DOĞUKAN SÖKMEN

ÜROLOJİ
DOĞUM YERİ - TARİHİ

Eskişehir - 07.08.1985

YABANCI DİL

İngilizce 

E-MAİL
TELEFON

0212 888 3 888

Randevu Al

DOKTOR ÖZGEÇMİŞİ

 • Open or Close Eğitim

  • Uzmanlık: T.C. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Üniversite: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

   

 • Open or Close Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar

  • 2014-2016 T.C. Amasya S.Ş. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
  • 2008-2014 T.C. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji ve
  Böbrek Nakil Kliniği

   

 • Open or Close Mesleki İlgi Alanları

  • Genel Üroloji
  • Üro-Jinekoloji
  • Üro-Onkoloji
  • Taş Hastalıkları
  • İktidarsızlık ve Erken Boşalma
  • İnfertilite (Kısırlık)
  • Çocuk Ürolojisi
  • İdrar Kaçırma
  • Endoskopik Cerrahi
  • Laparoskopik Cerrahi

 • Open or Close Üyesi Olduğu Kuruluşlar

  • Türk Tabibler Birliği
  • Türk Üroloji Derneği
  • Ürolojik Cerrahi Derneği
  • Avrasya Üroonkoloji Derneği
  • Endoüroloji Derneği

 • Open or Close Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler

  • Perkütan Nefrolitotomide Guy Taş Skoru ve Modifiye Clavien Derecelendirme
  Sistemi Kullanılarak Başarı ve Komplikasyonların Değerlendirilmesi; Tek Merkez
  Deneyimi (Tez)
  • Ekstrakorporal şok dalga litotripsi ve perkütan nefrolitotominin renal fonksiyonlar
  üzerine etkilerinin karşılaştırılması
  • Modern Tedavi yöntemleriyle metastatik prostat kanserli hastaların seyri değişti
  mi?
  • Transüretral prostat cerrahisinde kullanılan farklı enerji kaynaklarının doku
  penetrasyon derinliklerinin karşılaştırılması
  • Stress üriner inkontinanslı hastada TVT ameliyatı sonrası mesane içinde taşlaşmış
  mesh

  • Penis Fraktürü ve tedavi sonuçları, tek merkezde 46 olgunun retrospektif
  değerlendirlmesi
  • ESWL uygulanan renal pelvis taşlarında BT’de taş-cilt mesafesi ve taşın HU
  (Hounsfield Ünitesi) değerinin başarıya etkisi
  • İnvazif Mesane tümöründe Prostatik Üretra İnvazyonu; Robot yardımlı
  laparoskopik radikal sistoprostatektomi ve üretrektomi
  • Oncologic results, functional outcomes, and complication rates of
  transperitoneal robotic assisted radical prostatectomy: Single centre’s
  experience.
  • Unusual foreign body in the vesico-urethral; 195 cm liquid pipe
  • Ürolojik Cerrahi Derneği Masaüstü Başvuru Kitabı; Semptom skorları ve
  değerlendirme şemaları kitap bölüm yazımı
  • Total uterine prolapse induced acute renal failure: A case report
  • Fascia-sparing intrafascial nerve-sparing robot-assisted radical prostatectomy
  and anatomic vesicourethral anastomosis: point of technique.
  Eğitimci Olarak Katıldığı Kurslar
  • Endoüroloji Derneği “Domuzlarda Laparoskopik Ürolojik Cerrahi Kursu 1-G”
  • Endoüroloji Derneği “Robotik Cerrahi Kursu”

FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMGOOGLE +YOUTUBE